Dzierżoniów

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019.

3d

28 marca odbyło się coroczne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny w Dzierżoniowie. Zgromadzenie otworzył prezes ORP Ireneusz Wagnerowski, który zaproponował na przewodniczącego zebrania Janusza Manieckiego. Na wniosek przewodniczącego wybrano członków komisji uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej. Następnie prezes zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2018 a skarbnik Roman Kowalczyk, sprawozdanie finansowe. W dalszej kolejności głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Mamełka. Oceniając pracę zarządu nie wniosła uwag do jego działalności i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2018, który zebrani przyjęli jednogłośnie.

W dalszej części zebrania podjęto uchwały o zmianie składu zarządu oraz dotyczące zarejestrowania domeny i biuletynu ORP. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na konieczność wspierania przedsięwzięć o zasięgu wojewódzkim (np. Dożynki Wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Niemczy), wspierania kandydatów Zjednoczonej Prawicy w wyborach majowych i jesiennych. Duży nacisk położono na wypracowanie skutecznych środków komunikacji pomiędzy klubami radnych a redakcją serwisu informacyjnego i biuletynu.

Zgromadzenie zakończył przewodniczący wraz z prezesem życząc zgromadzonym satysfakcji i skutecznych działań na rzecz lokalnych społeczności.
Kazimierz M. Janeczko


Galeria - Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. Dzierżoniów


Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny – 28.03.2019. | Dzierżoniów