Edukacja

Powiat Dzierżoniowski: Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów

DEN (19)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniający się nauczyciele i dyrektorzy szkół powiatowych otrzymali Nagrody Starosty Dzierżoniowskiego. Uroczystość odbyła się 11 października w pensjonacie Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie. 

Podczas spotkania wicestarosta Marek Piorun złożył serdeczne życzenia i podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud wszystkim pracownikom oświaty, a osobom szczególnie wyróżniającym się przyznał Nagrody Starosty Dzierżoniowskiego. W tym roku zasłużyło na nie 17 osób.

Gratulacje za otrzymane nagrody przekazali także przewodniczący Rady Powiatu Marian Kowal oraz przewodnicząca Komisji Edukacji Elwira Chamczyńska.

Nauczyciele są nagradzani za osiągnięcia w pracy edukacyjnej i wychowawczej oraz za działalność pozaszkolną, natomiast dyrektorzy za kierowanie bez zastrzeżeń pracą szkoły, a także za stwarzanie warunków do rozwoju uczniów i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uroczystość była okazją do przekazania gratulacji tym, którzy otrzymali wyróżnienia nadane przez  Prezydenta RP Ministra Edukacji Narodowej oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

W popularnym Dniu Nauczyciela nie zabrakło kilku słów na temat tego zawodu.

– Głównym zadaniem nauczyciela jest nie tyle dzielenie się wiedzą, otwieranie nowych horyzontów, zaszczepianie ciekawości poznawczej i branie za to indywidualnej odpowiedzialności, ale przede wszystkim dawanie swoim uczniom z siebie jako człowieka tego, co najlepsze. Nie przedmiotowa wiedza bowiem, jako taka, wydaje się być w tym procesie najważniejsza, ale osoba nauczyciela właśnie – mówiła Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Dla uświetnienia tego dnia program artystyczny przygotowali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie.

Lista nagrodzonych

SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Swietłana Błażejczyk – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Mirosława Szymańska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej

Tomasz Roszak – I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie

NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Jolanta Kupis – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie

NAGRODA DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Ewa Hykalik – II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie

NAGRODY STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO

Dla dyrektorów

 1. Iwona Gryś – w zastępstwie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie
 2. Grażyna Bajsarowicz – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie
 3. Marzena Kudra – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie
 4. Dorota Pieszczuch – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie

Dla nauczycieli

 1.  Andrzej Sepełowski – historia, wos – ZSO w Bielawie
 2. Jolanta Kupis – biologia – ZSO w Bielawie
 3. Robert Chabiński – wychowanie fizyczne – ZSO w Bielawie
 4. Tomasz Roszak – historia – ZSO w Dzierżoniowie
 5. Maja Cymbalista – matematyka – II LO w Dzierżoniowie
 6. Agnieszka Nowakowska – język polski, podstawy przedsiębiorczości – ZSiPKZ w Bielawie
 7. Marek Wirth – religia, przedmioty zawodowe – ZS nr 1 w Dzierżoniowie
 8. Anna Kudela – wicedyrektor, matematyka – ZS nr 2 w Dzierżoniowie
 9. Edyta Duniec-Malinowska – język niemiecki, przedmioty zawodowe – ZS  nr 3 w Dzierżoniowie
 10. Bernadetta Szczypka – język niemiecki – ZS w Pieszycach
 11. Katarzyna Ciborska – zajęcia rewalidacyjne, wychowanie fizyczne – SOSW w Dzierżoniowie
 12. Katarzyna Bilska – pedagog – SOSW w Piławie Górnej
 13. Małgorzata Horożaniecka – PCPPiDE w Dzierżoniowie

Galeria zdjęć http://www.pow.dzierzoniow.pl/nagrody-dla-nauczycieli-i-dyrektorow-2.html

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Redakcja oraz portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych na portalu infoddz.pl