Dzierżoniów

List Otwarty do Biskupa Świdnickiego JE ks. bpa Ignacego Deca

Dzierżoniów 17.03.2019. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie

LIST OTWARTY

Jego Ekscelencja Ks. bp IGNACY DEC Ordynariusz świdnicki

Czcigodny Księże Biskupie, wyrażamy wdzięczność za zdecydowaną i budującą postawę, jaką Ksiądz Biskup przedstawił w liście pasterskim Biskupa Świdnickiego na Wielki Post 2019 r.. W pełni solidaryzujemy się z Waszą Ekscelencją i zapewniamy o naszym wsparciu. Całkowicie podzielamy stanowisko Księdza Biskupa zawarte w punkcie 2 listu „Pokusy kierowane do ludzi Kościoła, do świata, do nas” w sprawie; „seksualizacji dzieci i to już od wczesnych lat przedszkolnych. Słyszymy o niezwykłej determinacji, z jaką niektórzy wprowadzają do szkół postulaty tzw. ruchów LGBT. Nie bardzo rozumiemy, komu i dlaczego zależy na tym, by zamiast zajęć z etyki, jako alternatywnych dla religii, wprowadzać za publiczne pieniądze zajęcia, które tak naprawdę służą demoralizacji dzieci. Jest to o tyle niebezpieczne, że dzieci na tym etapie rozwoju nie wiedzą, co jest dla nich dobre, a co złe. Natomiast to, co wydaje się chwilowo przyjemne, w przyszłości może prowadzić do nieszczęść. Przypominają się w tym kontekście słowa Pana Jezusa „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń! (…) biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18, 6-7)”.

Ksiądz Biskup w swoim życiu kieruje się nauczaniem św. Jana Pawła II, który powiedział, że „(…) młodym brakuje dziś nadziei, choć mają wiele pragnień, (…) «jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei jest dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa», stawianie człowieka na miejscu Boga. Zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka. Punktem wyjścia prawdziwej edukacji musi być prawda o człowieku, uznanie jego godności i jego transcendentnego powołania. Patrzeć na każdego młodego człowieka przez taki pryzmat antropologiczny oznacza pomagać mu rozwijać to, co w nim najlepsze, aby wykorzystując wszystkie swe możliwości, mógł realizować to, do czego powołał go Bóg„.

Wszystkich nas napełniła smutkiem i przerażeniem wiadomość o tym, że w Warszawie prezydent Trzaskowski podpisał kartę LGBT, która proponuje „szereg działań o charakterze promującym środowiska homoseksualne bądź inicjatyw stygmatyzujących w wymiarach społecznych osoby wyznające inny światopogląd lub religię”.

Od dziesiątków lat trwa w Polsce walka o zmianę świadomości i rugowanie wiary. Dlatego katolicy powinni przeciwstawiać się agresywnemu, nietolerancyjnemu ateizmowi, neobolszewizmowi. W Krzyżu widzimy zwycięstwo, a trwając przy Chrystusie, trwamy przy prawdzie. Mamy też obowiązek prawdę głosić i prawdy się domagać. Dawać świadectwo prawdzie, bo Pan Bóg jest dla nas najważniejszy. „Dla triumfu zła trzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili” powiedział Edmund Burke i o tym powinniśmy pamiętać.

W pełni podzielamy stanowisko Episkopatu Polski mówiące – „Biskupi wraz z rodzinami i środowiskami wyrażającymi sprzeciw wobec wspomnianej karty, je wspierają i przypominają, że zgodnie z Konstytucją RP każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed […] demoralizacją. Dlatego też apelują o wycofanie budzących wątpliwości etyczne i prawne rozwiązań zawartych w tak zwanej karcie LGBT”.

W liście pisze ksiądz, że „Władze oświatowe twierdzą, że na terenie przedszkola i szkoły nie może się dziać nic, co sprzeciwiałoby się przekonaniom i woli rodziców”. I kieruje do rodziców apel: „Czuwajcie więc i pilnujcie: kto i jak wychowuje Wasze pociechy. Na co zgadzacie się podpisując podsuwane Wam dokumenty na początku roku szkolnego? Z pewności pragniecie dla swoich dzieci tego, co najlepsze – zarówno w wymiarze doczesności, jak i w wieczności. Można przytoczyć wiele przykładów, kiedy rodzice w porę zareagowali i z powodzeniem podjęli działania na rzecz wyeliminowania zagrożeń płynących z demoralizacji ich dzieci. Powiedzieli: „nie pozwolimy na to, nawet gdybyśmy musieli przenieść dziecko do innego przedszkola czy szkoły”. Jest to możliwe. Drodzy bracia i siostry, uważajmy tę sprawę za bardzo ważną dla naszych rodzin i dla naszego Narodu. Historia naszej Ojczyzny dobitnie pokazuje, że wierność polskiej i chrześcijańskiej tradycji uratowała Polaków przed unicestwieniem”.

Zapewniamy Jego Ekscelencję o naszej pamięci modlitewnej, życzymy godnego i radosnego świętowania w zbliżających się uroczystościach, związanych z piętnastą rocznicą ustanowienia naszej diecezji, Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz wielu łask Bożych i opieki Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Prosimy o pasterskie błogosławieństwo dla naszych działań.

W imieniu członków PO AK przy parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie Anna Kalbarczyk przewodnicząca

list otwarty19 - List Otwarty do Biskupa Świdnickiego JE ks. bpa Ignacego Deca