Dzierżoniów

Historie mówione dzierżoniowian

DSC 5991

Od czerwca br. Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami we współpracy partnerskiej z Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Miejskim Dzierżoniowa oraz Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie rozpoczęła realizację II edycji projektu „Historie mówione dzierżoniowian”. Przedsięwzięcie jest inicjatywą międzypokoleniową polegającą na zaangażowaniu seniorów i młodzież w społeczną inicjatywę budowania kolekcji Cyfrowego Archiwum Dzierżoniowa. W trakcie trwania projektu będą rejestrowane wspomnienia świadków historii oraz gromadzone archiwalia, które zostaną udostępnione on-line za pośrednictwem  rozbudowanej i uaktualnionej w toku działań projektowych strony internetowej Historie Mówione Dzierżoniowian. Wywiady prowadzone z seniorami w zasadniczej części dotykać będą przeszłości miasta, począwszy od pierwszych powojennych lat, zmieniającej się topografii, przekroju społecznego i narodowościowego, relacji panujących pomiędzy mieszkańcami, warunków życia. Sporą część każdego nagrania zajmą relacje wpisujące się w szeroki kontekst obejmujący ważne tematy z historii Polski czasów powojennych. Punktem odniesienia dla pozyskiwanych relacji będzie czas tak zwanej Polski Ludowej – doświadczenie społeczne i kulturowe dorosłych pokoleń dzierżoniowian.

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP, którzy po odbyciu warsztatu poświęconego historii mówionej będą nagrywali wspomnienia i pozyskiwali pamiątki z rodzinnych zbiorów dokumentujące losy dzierżoniowian i przeszłość miasta.

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach pro­gramu „Patriotyzm Jutra” oraz środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów.


Galeria - Historie mówione dzierżoniowian Dzierżoniów


Historie mówione dzierżoniowian | Dzierżoniów Historie mówione dzierżoniowian | Dzierżoniów Historie mówione dzierżoniowian | Dzierżoniów Historie mówione dzierżoniowian | Dzierżoniów
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Redakcja oraz portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych na portalu infoddz.pl