Dzierżoniów

18. Dzień Papieski – Promieniowanie ojcostwa – 14.10.2018

6d

18. Dzień Papieski – Promieniowanie ojcostwa – 14.10.2018.

W dramacie „Promieniowanie ojcostwa” napisanym przez Karola Wojtyłę, autor chciał młodym ludziom przedstawić ojcostwo jako ojcostwo, nie w opozycji, nie w przeciwstawieniu do ojcostwa Boga, Boga który jest ojcem. W promieniach ojcostwa Boga wzrasta młody człowiek, który chce być ojcem.

XVIII Dzień Papieski obchodzimy w niedzielę, 14 października 2018 roku. W tym Dniu Papieskim nasze rozważania i działania zogniskowaliśmy wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W parafii pw. Królowej Różańca Św. W Dzierżoniowie wolontariusze z Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej kwestowali na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jednym z najważniejszych działań Fundacji jest prowadzony od samego początku jej istnienia program stypendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Fundacji Regulamin przyznawania stypendiów edukacyjnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja rozpoczynała swoją działalność, przyznając stypendia 500 osobom. Dziś, dzięki hojności Polaków, program obejmuje prawie 2300 młodych ludzi z całej Polski, co jest możliwe tylko dzięki ofiarności i dobrej woli społeczeństwa. Należy wspomnieć, że w naszej parafii są stypendyści fundacji. Natomiast młodzież z Ruchu Światło-Życie sprzedawała papieskie kremówki, przeznaczając dochód na wakacyjne rekolekcje.

[…] „Dzień Papieski jest dla nas zaproszeniem do sięgnięcia po wyżej wspomniane teksty Karola Wojtyły. Wczytując się w nie możemy głębiej zrozumieć wewnętrzne inspiracje, motywy, jakimi kierował się Papież Polak w swym życiu i działalności, jak pojmował świat. Jednocześnie możemy lepiej poznawać Boga, który jest naszym Ojcem. Możemy wreszcie dowiedzieć się wiele o naszej ludzkiej kondycji, o współczesnym świecie i jego problemach, bo uświadamiamy sobie, iż niezwykła przenikliwość i głębia myśli papieskiej owocuje jej aktualnością w nowym tysiącleciu”.
Źródło: https://drive.google.com/file/d/1Utsi9IJp-_BP4QMx47y6Ptpvt6bVYHw2/view)

Kazimierz M. Janeczko


Galeria - 18. Dzień Papieski – Promieniowanie ojcostwa – 14.10.2018 Dzierżoniów


18. Dzień Papieski – Promieniowanie ojcostwa – 14.10.2018 | Dzierżoniów 18. Dzień Papieski – Promieniowanie ojcostwa – 14.10.2018 | Dzierżoniów 18. Dzień Papieski – Promieniowanie ojcostwa – 14.10.2018 | Dzierżoniów 18. Dzień Papieski – Promieniowanie ojcostwa – 14.10.2018 | Dzierżoniów 18. Dzień Papieski – Promieniowanie ojcostwa – 14.10.2018 | Dzierżoniów 18. Dzień Papieski – Promieniowanie ojcostwa – 14.10.2018 | Dzierżoniów 18. Dzień Papieski – Promieniowanie ojcostwa – 14.10.2018 | Dzierżoniów 18. Dzień Papieski – Promieniowanie ojcostwa – 14.10.2018 | Dzierżoniów 18. Dzień Papieski – Promieniowanie ojcostwa – 14.10.2018 | Dzierżoniów 18. Dzień Papieski – Promieniowanie ojcostwa – 14.10.2018 | Dzierżoniów
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Redakcja oraz portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych na portalu infoddz.pl